Wie zijn wij

 

Wie zijn wij

De Biltse Psychologen en Psychotherapeuten is een groep samenwerkende, zelfstandig gevestigde, gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Zij zijn allen werkzaam in de Gemeente De Bilt en haar kernen: Bilthoven, de Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek.
 
De leden zijn werkzaam in de Basis GGZ en/of de Specialistische GGZ en zijn allemaal geregistreerd in het BIG-register van de overheid als gezondheidszorgpsycholoog, als psychotherapeut of als gezondheidszorgpsycholoog-specialist (klinisch psycholoog). Dit houdt in dat de psycholoog/psychotherapeut voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. 

Een voorwaarde voor toetreding van nieuwe leden is het lidmaatschap van een beroepsvereniging die een 5-jaarlijkse visitatieverplichting heeft, zoals de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ook hierdoor kan de kwaliteit van de behandeling binnen de beroepsuitoefening en praktijkvoering worden bewaakt.
Wij komen meerdere malen per jaar samen voor overleg en deskundigheidsbevordering . Daarnaast verwijzen wij graag naar elkaar door om de wachttijden voor u als cliënt zo kort mogelijk te houden en bijvoorbeeld ook in die situaties waarin een in uw problematiek gespecialiseerde behandelaar gevraagd wordt.

Op de pagina’s over de aangesloten behandelaren (met links naar hun eigen website) kunt u meer lezen over de kwalificaties, de eventuele specialisaties en het behandelaanbod van de afzonderlijke leden. Bekijk in dit overzicht welke registraties elk van de leden van het beraad heeft, of zij werken met jeugd, volwassenen, gezinnen of als relatietherapeut en of zij werken in de BGGZ, SGGZ en/of Jeugdzorg.

Voor wie

Ons zorgaanbod is divers. Wij behandelen kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen. Het betreft individuele therapie voor volwassenen, individuele therapie voor kinderen en jeugd, partner-relatietherapie en gezinstherapie die gegeven wordt vanuit het psychotherapeutische referentiekader waarin de betreffende behandelaar is opgeleid.

U kunt zich bij ons aanmelden voor diverse klachten en problemen zoals:
 • somberheid en depressies
 • spanningen, angsten en fobieën
 • burn-out
 • gebrek aan zelfvertrouwen
 • assertiviteitsproblemen
 • nervositeit
 • slapeloosheid
 • persoonlijkheidsproblematiek
 • onverwerkte ingrijpende levensgebeurtenissen
 • traumatische (jeugd) ervaringen
 • familie- en gezinsproblemen
 • opvoedingsproblemen
 • relatieproblemen
 • problemen rond seksualiteit
 • problemen die te maken hebben met vrouw en/of moeder zijn
 • leeftijdsfaseproblematiek
 • onbegrepen lichamelijke klachten
 • ontwikkelingsproblemen
 • emotionele problemen
 • gedragsproblemen
De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en complexiteit van uw hulpvraag.

Tot slot

Psychologen die vragen hebben of zich zouden willen aansluiten bij dit samenwerkingsverband kunnen contact opnemen met:  mail de secretaris Als u als verwijzer vragen heeft, kunt u uiteraard ook contact met de secretaris opnemen.