Disclaimer

Biltse-PP.nl is een website van het beraad van gz-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten De Bilt/Bilthoven en omstreken. Gebruik van de website Biltse-PP.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door het beraad van gz-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten De Bilt/Bilthoven en omstreken uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website.

De inhoud van de website mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van het beraad van gz-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten De Bilt/Bilthoven en omstreken.