Het samenwerkingsverband
van gz-psychologen, klinisch psychologen
& psychotherapeuten De Bilt e.o.

 
 

Wie zijn wij

De Biltse Psychologen en Psychotherapeuten zijn een groep samenwerkende, zelfstandig gevestigde, gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Zij zijn allen werkzaam in de Gemeente De Bilt en haar kernen: Bilthoven, de Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek.
 
De behandelaren zijn werkzaam in de Basis GGZ en/of de Specialistische GGZ en zijn allemaal geregistreerd in het BIG-register van de overheid als gezondheidszorgpsycholoog, als psychotherapeut of als gezondheidszorgpsycholoog-specialist (klinisch psycholoog). Dit houdt in dat de psycholoog/psychotherapeut voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. 

Een voorwaarde voor toetreding van nieuwe psychologen is het lidmaatschap van een beroepsvereniging die een 5-jaarlijkse visitatieverplichting heeft, zoals de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ook hierdoor kan de kwaliteit van de behandeling binnen de beroepsuitoefening en praktijkvoering worden bewaakt.
Wij komen meerdere malen per jaar samen voor overleg en deskundigheidsbevordering . Daarnaast verwijzen wij graag naar elkaar door om de wachttijden voor u als cliënt zo kort mogelijk te houden en bijvoorbeeld ook in die situaties waarin een in uw problematiek gespecialiseerde behandelaar gevraagd wordt.

Op de pagina’s over de aangesloten behandelaren (met links naar hun eigen website) kunt u meer lezen over de kwalificaties, de eventuele specialisaties en het behandelaanbod van de afzonderlijke leden.

U kunt in het menu bij Wie doet wat zien welke registraties elke psycholoog/psychotherapeut heeft, op welke doelgroep men zich richt en of men werkt in de BGGZ, SGGZ en/of Jeugdzorg.

Voor wie

Ons zorgaanbod is divers. Wij behandelen kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen. Het betreft individuele therapie voor volwassenen, individuele therapie voor kinderen en jeugd, partner-relatietherapie en gezinstherapie die gegeven wordt vanuit het psychotherapeutische referentiekader waarin de betreffende behandelaar is opgeleid.

U kunt zich bij ons aanmelden voor diverse klachten en problemen zoals:
 • angst- en paniekklachten
 • depressiviteit
 • overspannenheid en burn-out
 • dwanghandelingen en dwanggedachten
 • veelvuldig piekeren
 • verwerkingsproblemen (bijv. door ziekte of verlies van een dierbare)
 • klachten na een traumatische gebeurtenis
 • medisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
 • identiteitsproblemen (zoals een negatief zelfbeeld)
 • problemen in de omgang met andere mensen
 • partnerrelatieproblemen
 • studie- en werkproblemen
 • problemen rondom seksualiteit
 • zingevingsproblemen
 • problemen met ouderschap en opvoeding
 • ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen
De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en complexiteit van uw hulpvraag.

Tot slot

Psychologen die vragen hebben of zich zouden willen aansluiten bij dit samenwerkingsverband kunnen contact opnemen met: info@biltse-pp.nl