Wat kost een behandeling?

 
 

Algemeen

De kosten van een behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worden vergoed vanuit de basisverzekering en niet vanuit de aanvullende verzekering. Dit betreft zowel de kosten van behandeling met een korte duur in de basis GGZ (BGGZ) voor lichte tot matig ernstige psychische aandoeningen, als voor behandeling met een wat langere duur binnen de specialistische GGZ (SGGZ) indien het om zwaardere, meer complexe problematiek gaat.
De factuur van de behandeling wordt na afloop van de behandeling (dus niet per gesprek) opgemaakt en ingediend bij de zorgverzekeraar. Indien de behandeling langer duurt dan een jaar wordt toch na een jaar gefactureerd en kan daarna een vervolgtraject plaats vinden.

Indien uw zorgverlener gecontracteerde zorg verleent (dus overeenkomsten met de zorgverzekeraars heeft afgesloten) dan betaalt u alleen de hoogte van uw eigen risico dat per jaar verschillend kan zijn. In het geval uw zorgverlener geen contracten heeft afgesloten dat hangt de hoogte van de vergoeding af van de voorwaarden die uw zorgverzekering hanteert voor de vergoeding van niet gecontracteerde zorgverleners.

De leden van de groep Biltse psychologen & psychotherapeuten werken zowel met als zonder contracten. Raadpleeg hiervoor hun eigen website, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts. Op deze (door de huisarts ondertekende en goed gedateerde) verwijsbrief moet uw huisarts aangeven of u verwezen bent voor behandeling in de BGGZ of in de SGGZ. Daarnaast moet sprake zijn van vermoeden van een zogenaamde DSM-benoemde stoornis.
 
 

Jeugd

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de provinciale jeugdzorg. Dit betekent dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor voldoende zorgaanbod en voor de financiering van de zorg (zowel binnen de BGGZ als binnen de SGGZ) voor kinderen tot 18 jaar en hun ouders. Wanneer een gemeente de specifieke hulp niet kan bieden kan er een aanvraag worden ingediend voor een beschikking zodat de hulp elders gegeven kan worden.

Om vergoede zorg te kunnen en mogen leveren is het noodzakelijk dat de zorgverlener een overeenkomst heeft afgesloten met de gemeente waarin ouders/kind wonen. U kunt bij de betreffende zorgverlener navragen of deze een overeenkomst heeft met de gemeente waarin u en/of uw kind wonen om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen.