Manen van – Smeth de, Etta
Praktijk Metrobrains

Manen van – Smeth de, Etta
Praktijk Metrobrains

Etta-van-Manen-Leden
Drs. H.F. van Manen – de Smeth
Lassuslaan 25
3723 LG Bilthoven

Tel: 030-2285399
www.leerprobleemadvies.nl
ettavanmanen@gmail.com

Werkzaamheden: diagnostiek van leerproblemen en de behandeling ervan
Doelgroep: middelbare scholieren en studenten
Studie: Klinische pedagogie te Utrecht
BIG geregistreerd: GZpsycholoog, registratienr. 49049224725

Leer-, lees- en spellingsproblemen komen zowel bij kinderen als bij volwassenen voor. Hieruit kunnen emotionele problemen voortvloeien, die uiteindelijk kunnen resulteren in gedrags-problemen en/of ernstige concentratieproblemen. Ik heb me gespecialiseerd in zowel de diagnostiek van deze problemen maar ook in het behandelen/ coachen van deze problemen. Leerlingen en studenten met bovengenoemde problemen hebben vaak één ding gemeen: ze zijn onzeker geworden en totaal niet meer gemotiveerd om hun best te doen. De belangrijkste doelstelling van de behandeling is dan ook om ze weer zover te krijgen dat zij uit zich zelf weer gemotiveerd aan de slag gaan. Als Remedial Teacher in het Voortgezet Onderwijs heb ik daarvoor de afgelopen jaren een effectieve behandeling gevonden.
 

Registraties

  • Orthopedagoog NVO-registratienr. G 0743
  • NVO Diagnostiek Beroepsbekwaamheids-registratienr. 112
  • GZ-Psycholoog BIG-registratienr. 49049224725
  • Kinder en Jeugdpsycholoog (NIP)
  • Dyslexiespecialist (NVO/NIP)
  • Remedial Teacher VO (Registratienr. 97.11.VO.003)

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • NVO
  • NIP
  • LBRT

Behandelmethoden

  • Remedial Teaching en Coaching van leerproblemen