Vinke, Anneke JG
Adoptiepraktijk Vinke

Vinke, Anneke JG
Adoptiepraktijk Vinke

Anneke-Vinke-Leden
Dr. Anneke JG Vinke
Joos van Clevelaan 1
372 PG Bilthoven

Tel: 06 46 18 44 55
www.adoptiepraktijk.nl
info@adoptiepraktijk.nl

Werkzaam in de: jeugdzorg / BGGZ
Doelgroep: geadopteerden, pleegkinderen en hun gezinsleden
Studie: Orthopedagogiek KUN, nu Radboud Universiteit. Promotie Pedagogiek Universiteit Utrecht
BIG registratie: GZ psycholoog nr. 89049812525

Dr. Anneke JG Vinke is vrijgevestigd GZ-psycholoog, kinder-en jeugdpsycholoog en orthopedagoog. Zij ziet in haar bovenregionale praktijk zowel individuele jeugdigen, ouder-kind koppels als volwassenen. Zij specialiseerde zich in adoptie (promotie 1999), pleegzorg, trauma en gehechtheid. Op verzoek doet zijn casusconsultatie en (forensisch) diagnostisch onderzoek, dit laatste via het NIFP.In haar therapieën combineert ze (elementen) uit dyadic developmental psychotherapy (DDP),Theraplay, EMDR en sensorimotor psychotherapie (SP). De laatste maakt dat lichaamsgerichte interventies door de jaren heen een steeds prominentere plaats in haar behandelingen hebben gekregen. Er wordt altijd maatwerk geleverd, want ‘it takes an experience to antidote an experience’.

Registraties

 • Orthopedagoog NVO Generalist
 • Registerpsycholoog NIP/Kind en Jeugd
 • Supervisor NIP Kind en Jeugd
 • Registered Europsy psychologist NL- clinical and health
 • SKJ registratie : 130000088, postmaster Psycholoog Kind en Jeugd

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

 • NIP
 • NVO
 • NVGZP
 • VEN
 • VKJP
 • CORAM-BAAF

Behandelmethoden

 • Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP)
 • Sensorimotor Psychotherapy (SP)
 • Theraplay
 • Fasetherapie en Basistherapie
 • Speltherapie
 • Ouderbegeleiding
 • EMDR
 • Diagnostisch onderzoek (ook civielrechtelijk forensisch/NIFP)
 • Consultaties en supervisie

Gespecialiseerd in de behandeling van

 • Adoptie-en afstandsgerelateerde problematiek
 • Pleegzorg gerelateerde problematiek
 • Trauma
 • Gehechtheidproblemen
 • Jeugdbeschermingsgerelateerde hulpvragen

Financiering

 • Zelfbetalers/contractvrij voor volwassenen - geen contracten met zorgverzekeraars.
 • Contract voor jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht
 • Buitenregionale hulp via PGB of maatwerkcontract
 • Zelfbetalen voor jeugdhulp eveneens mogelijk.